Size Uygun E-imza

TÜBİTAK - TEYDEB Proje Başvurularında E-imza Kullanımı

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren TÜBİTAK-TEYDEB proje öneri başvuruları sadece internet üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. İsteyen firmalar, kimlik doğrulama işlemlerinde elektronik imza kullanabilmektedir.

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren, TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen,

  • 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,
  • 1507 - Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı,
  • 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

kapsamında TÜBİTAK'a proje öneri başvuruları sadece internet üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır.

1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen destek programlarına proje başvuruları sadece internet üzerinde http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK'a sunulabilecektir. 30 Haziran 2008 tarihine kadar basılı olarak hazırlanan AGY100 formları da kabul edilmiş olup, bu tarihten sonra TÜBİTAK'a gönderilen basılı proje başvuru dosyaları ilgili firmalara iade edilerek, elektronik ortamda yeni bir başvuru sunulması istenmektedir.

Çevrimiçi başvuruların sayısal güvenliğini sağlamak için alınan diğer önlemlerin yanında isteyen firmaların kimlik doğrulama işlemlerinde "nitelikli elektronik sertifika" ve e-imza uygulaması kullanmaları mümkün olmaktadır.

TÜBİTAK-TEYDEB destek programları değerlendirme ve izleme süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla elektronik ortama aktarılması ve 1 Temmuz 2008 tarihinde kullanıma açılan sistemle aşağıdaki işlev ve iyileştirmeler sağlanmaktadır:

  1. Şubat 2008 itibariyle internet üzerinden başvurusu yapılabilen 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı ile birlikte 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek ve 1509 Uluslararası Sanayi Projeleri Destek Programlarına internet üzerinden elektronik başvuru yapılması,
  2. TÜBİTAK ve firmalar arasında ıslak imza gerektirmeyen yazışmaların elektronik ortamda yapılması,
  3. Firmalara, başvuru yaptıktan sonra değerlendirme sürecini internet üzerinden izleme imkanının sağlanması,
  4. Değerlendirme sürecinde gerekli durumlarda istenen revizyon işlemlerinin internet üzerinden yapılması,
  5. Basılı dosya ile proje başvuru kabulünün, 1508 Tekno girişim destek programı dışında tamamen durdurulması,
  6. Projelere hakem atama süreçleri ve ilgili yazışmalarının elektronik ortamda yapılması,
  7. Proje başvurularını değerlendiren Hakemlerin Proje Değerlendirme Formu'nu (AGY-200) elektronik ortamda doldurmalarının sağlanması.

Bu uygulamanın devamı olarak desteklenen projelerin izleme süreçlerin de (AGY300) elektronik ortama taşınması çalışmaları devam etmektedir. E-teydeb süreçleriyle ilgili duyurular ve bilgilendirme http://www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayın

TÜBİTAK-TEYDEB Projesiyle ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.