Size Uygun E-imza

Dış Ticaret Müsteşarlığı - DTM DİR Otomasyon Projesi

Dış Ticaret Müsteşarlığınca yürütülen, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, Hariçte İşleme İzin Belgeleri, Yurtiçi Satış ve Teslim Belgeleri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin düzenlenme aşamasından taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar geçen süreci, hazırlanan web tabanlı program ile internet üzerinden gerçekleştirmeyi sağlayan, DİR otomasyon Projesi DTM tarafından başarıyla tamamlanmış olup,1 Ağustos 2005 tarihinden itibaren ülkemiz ihracatçılarının hizmetine sunulmaya başlanmıştır.

Söz konusu proje ile ihracatçılarımız zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın ihracata yönelik yukarıda belirtilen izin belgelerine ilişkin tüm işlemeleri bilgisayar üzerinden anında yapabilecek ve talepleri ayni ortamda Dış Ticaret Müsteşarlığınca değerlendirilerek çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır.

Bu proje ile sürdürülebilir ihracat artışına ve çağımız gereği olan e-Devlet uygulamalarına büyük bir katkı verilirken, ayni zamanda önemli ölçüde zaman ve kağıt tasarrufu sağlayacaktır. Bu proje ile güvenilir ve ayrıntılı bilgiye anında ulaşmak mümkün olacağından, karar verme süreçleri hızlanırken, politika ve strateji oluşturma etkinliği artacaktır.

Kamuda ilk elektronik imza uygulaması mahiyetindeki DİR Otomasyon Projesi'nde, ESHS yetkisini alan ilk kurum olan şirketimiz E-GÜVEN, ihracatçı firmalarımızın bu proje kapsamında ihtiyaçları olan Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve e-imzaları veren, anahtar teslimi hizmetini, iş ortağı SBS ile sunarak yer almaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı elektronik imza uygulamalarını kullanabilmek için aşağıdaki linkteki işlemlerin yapılması gerekmektedir.
ftp://ftp.dtm.gov.tr/Elektronik imza/Documents/Eimza_degisiklikleri.htm

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayınız.