Size Uygun E-imza

DTM Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

Serbest Bölge Nedir?

Serbest Bölgeler, bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte; gümrük, vergi, kambiyo, fiyat, kalite ve standartlara ilişkin hükümlerin uygulanmadığı belirli alanlardır. Serbest Bölgelerin amacı;

  • Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,
  • Ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,
  • Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,
  • Dış finansman ve ticari imkanlarından daha fazla yararlanmaktır.

Serbest Bölge Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Nedir?

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin internet teknolojileri kullanılarak elektronik ortama aktarılması, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veritabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesi ve serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, kullanıcı firmalar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanarak ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasının sağlanmasını amaçlayan programdır.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticarete ilişkin sağlıklı verilerin oluşturulmasını, serbest bölgelerden yurt dışına satış yapan serbest bölge kullanıcılarının bu rakamları ihracatlarına yansıtabilmelerini sağlayacak ve DİE'ye veri aktarımını kolaylaştıracak WEB tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı'dır. Kurumlar arasındaki entegrasyonu sağlayacak olan bu programda elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılması amaçlanmaktadır.

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı ve Serbest Bölge işlemleri ile ilgili sorun ya da sorular için telefon numaraları:
(312) 204 53 01
(312) 204 80 69
(312) 204 80 53

Detaylı bilgi için tıklayın

Elektronik imza başvuru formu için lütfen tıklayınız.