Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

Türkiye'nin bilgi güvenliği alt yapısının, standartlarının ve uygulamalarının çağdaş, verimli, karlı ve güvenli bir biçimde şekillenmesini sağlayacak bir beceri merkezi haline dönüşmek.

Misyonumuz

  • Elektronik sertifika ihtiyacı olan herkese "güvenilir ve etkin" hizmet sunmak.
  • Üretilen sayısal sertifikaların;
    • Uluslararası geçerliliği olması
    • Türkiye koşullarına uyarlanabilmesi
    • Elektronik ortamda kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi
    • "Elektronik imza kanunu"na ve bu kanunun getirdiği tüm yükümlülüklerle uyumlu olması