EBİMZA Nedir

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı doküman ve dosya oluşturma, imza doğrulama ve zaman damgası hizmeti alabilme amaçlı bir istemci yazılımıdır. EBİMZA Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Yazılımı, bilgisayar ortamında bulunan doküman ve dosyalara elektronik imza atılmasına ve imzalı dosyaları geçerlilik kontrolünün yapılmasına olanak tanımaktadır.

İmza oluşturma ve imza kontrolü ile birlikte, zaman damgası hizmeti de sunulmaktadır.

İmzalama sırasında sertifika iptal listeleri (SİL/CRL) ve gerçek zamanlı çevrim içi sertifika durum sorgusu (OCSP) aracılığıyla sertifika geçerlilik kontrolü yapılabilmektedir. İmzalama işlemi, yaygın olarak kullanılan çeşitli biçimlerdeki bilgisayar dosyalarının (.doc, .xls, v.b.) yazılım tarafından kullanıcının imza onayına sunulması, imzalanması ve imzalı sonucun ".cms" uzantılı yeni bir dosya olarak kaydedilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. EBİMZA yazılımı, kullanıcının imza sonrası talebi halinde, hazırlanan elektronik imzalı dosyanın, işletim sistemindeki ön tanımlı e-posta istemcisi kullanılarak e-posta eklentisi halinde gönderilmesi işlemine hızlı ara yüz geçişi de sağlanabilmektedir. Talep edilmesi halinde basit bir entegrasyon ile bunu da gerçekleştirmek mümkündür.