Zaman Damgası Nedir

Zaman Damgası, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlandığı üzere “elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt”tır.

E-GÜVEN, zaman damgası hizmetleri ile ilgili olarak Zaman Damgası Hizmet sağlayıcısı olarak hizmet verir.

Zaman damgası hizmetleri iki temel bileşenden oluşmaktadır:

  • Zaman damgası çıkaran teknik bileşen,
  • Zaman damgası çıkarılmasını yöneten, izleyen ve kontrol eden sistem lojistiği

e-devlet, e-ticaret ve özel sektördeki uygulamaların gerçekleştirilme ve onay zamanlarını en kesin biçimde belirlemek amacıyla kullanılır.

E-GÜVEN SSL / Sunucu Sertifikasıyla ilgili detaylı bilgi edinmek veya satın almak için info@e-guven.com veya 0216 360 46 05 numaralı telefondan E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.