Yeni Türk Ticaret Kanunu ile e-imza hayatın bir parçası!

Elektronik imzayı ticaret hayatının ayrılmaz bir parçası yapan uygulamaları beraberinde getiren Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesiyle beraber şirketlerde yönetim kurulu kararları e-imza ile alınabiliyor. Şirket kayıtları ve mahkemeye delil olarak verilebilen her şey için e-imza kullanılabiliyor. Ayrıca ticaret odalarının yayınladığı noter onaylı ticari sicil kayıtları da artık e-imzalı gönderebiliyor.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nuna ek olarak bu kanun kapsamında değerlendilebilecek önemli yeniliklerden biri de Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi. Kayıtlı Elektronik Posta- KEP’te hizmet sağlayıcı yetkisi ve düzenleme de e-imza ile gerçekleştirilebiliyor. Bankalar kişi ve kurumların e-postalarına doğrudan e-imzalı tebligat yapabiliyor.

Konuyla ilgili basın bültenimize ulaşmak için tıklayın.

Elektronik imza başvurunuz için lütfen tıklayın.