Loading...
Online Başvuru

Siemens
İmzala Gönder

  • Kemal Girginer
  • Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finans Direktörü

Kemal Girginer

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finans Direktörü

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Siemens, İmzala-Gönder’i banka süreçleri için kullanmaya başladı. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş, hazine departmanı kapsamında yürütülen işlemlerin banka talimat süreçlerini kısaltmak, esnek ve güvenli bir yapı ile işlemleri yürütebilmek için İmzala-Gönder ürününü tercih etti. Bu proje kapsamında hazine departmanı bünyesinde gerçekleştirilen günlük nakit yönetimi işlemleri, kur riski yönetimi işlemleri, teminat mektubu-garanti işlemlerine ilişkin talimatlar gibi belgelerin tümü İmzala-Gönder platformu üzerinden imza yetkililerine gönderiliyor. Dijital ortamda imza işleminin tamamlanmasının ardından belgeler ilgili bankalara sistem üzerinden elektronik olarak anında iletiliyor.

Proje sayesinde;

Güvenlik ve esneklik gibi avantajların yanında günde imza başına yaklaşık 4 dakikalık bir zaman tasarrufu elde edilmeye başlandı.
Günde ortalama 15 evrakın işleme alındığı düşünüldüğünde; her gün 60 dakika yani 1 saatlik bir iş yükünden tasarruf
edilmeye başlandı.

Yazışmaların dijital ortamda, mekândan bağımsız olarak imzalanıp gönderilmesini sağlayan sistem, banka süreçlerinde fiziksel yazışmaları tümüyle ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.

İmzala-Gönder sistemiyle yılda ortalama 3.600 belge imzalanıp bir sene içinde toplam 240 saat yani 24 iş günlük bir çalışmaya denk iş yükünden tasarruf sağlanmaktadır.

E-GÜVEN İş Geliştirme, Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Grup Müdürü Ayşegül Tüzün: Siemens gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biriyle bu projeyi hayata geçirmiş olmak bizim için sevindirici. E- imza artık inovatif, süreçlerine hız ve kolaylık katmak isteyen şirketler için bir gereklilik. Islak imza ile gerçekleştirilen süreçler çoğu zaman saatler alırken, e-imza ve mobil imza kullanılan bu çözümle dakikalar içerisinde tamamlanmış oluyor. Sadece bu açıdan bile değerlendirildiğinde sağlanan fayda oldukça önemli seviyelerde ve bu deneyimin e-imza konusunda sektörün diğer kurumlarına da ışık tutacağını düşünüyoruz” dedi.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.