KEP Sistemi Nedir?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi) elektronik imza ve zaman Damgası kullanılarak, bir e-postanın iletildiğini, gönderen/alan tarafların kimliklerini, iletinin ve eklerinin başkaları tarafından değiştirilmediğini garanti altına almayı, gönderim zamanını tespit etmeyi ve bunlarla ilgili hukuki geçerliliği olan delil üretmeyi sağlamaktadır.

KEP sistemi sayesinde resmi, özel ve ticari her türlü belge ve yazı kurumlar ve şahıslar arasında elektronik olarak gönderilip alınabilecek, yani yasal geçerliliği olan elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilecektir.

KEP Sistemi;

  • Bir e-postanın elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini ispat eder.
  • Göndericinin ve alıcının kimlikleri inkar edilemez.
  • Gönderim/alım zamanı inkar edilemez.
  • Elektronik belgeler güvenli bir ortamda iletilir ve saklanır.
  • Resmi yazışmalar elektronik ortama taşınır.
  • E-tebligat, e-fatura, e-bildirge, e-sözleşme gibi uygulamalarda da kullanılır.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre, 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere Elektronik Yolla Tebligat yapılabilecektir.

9 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği gibi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere de elektronik yolla tebligat yapılabilecektir.