Türk Eczacıları Birliği ve E-GÜVEN E-imza Projesi kapsamında e-imza temini için eczacılar tarafından izlenecek adımlar aşağıda yer almaktadır.

1. Adım: Başvuru sahipleri (Eczacılar), bağlı bulundukları odalara giderek kendilerine verilecek olan “NES Başvuru Formunu” doldurup imzalayacak ve nüfus cüzdanlarının ön ve arka yüzlerinin fotokopileri ile birlikte oda personeline teslim edecektir.

2. Adım: E-GÜVEN, Türk Eczacıları Birliği ve odalardan gelen bilgiler, eczacılardan gelen NES Kullanıcı Taahhütnamesi ve kimlik fotokopileri doğrultusunda başvuru sahibinin e-imzasını hazırlayarak, Türk Eczacıları Birliği’ne gönderecektir. E-imza paketleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başvuru sahiplerine imza karşılığı iletilmek üzere ilgili odalara gönderilecektir.

3. Adım: Eczacılar, bağlı bulundukları odalardan e-imzalarını imza karşılığı teslim alır.

4. Adım: E-GÜVEN, eczacıların e-imzalarına ait şifrelerini NES Başvuru Formunda yer alan e-posta adresine gönderir.

5. Adım: E-imza ve şifre eczacının eline ulaştıktan sonra bilgisayara kurulum yapılması gerekmektedir.

E-imzanız elinize ulaştıktan sonra;
Bilgisayarınıza kurulumunu gerçekleştirmek için lütfen tıklayın.
PIN kodunun değiştirilmesi konusunda bilgi almak için lütfen tıklayın.