Loading...
Online Başvuru

E-İmzaİşinizi Kolaylaştırır.

Şimdi Satın Al

E-İmza Nedir?

E- imza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

Resmi Gazete'yi görüntüle

E-İmza'nın Hukuksal Geçerliliği

E-imza, el ile  atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurumlar adına elektronik imza oluşturulamaz. Kurumda çalışan gerçek kişiler adına elektronik imza oluşturulabilir.

E-İmza
Kullanmanın Faydaları

E-İmza kağıt ve kargo masrafı gibi giderlerden tasarruf sağlamaya olanak sağlar.

İnternet bağlantısı ve bilgisayar aracılığı ile  e-imza kullanılarak  imzalama işlemleri zaman ve  mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir.

Özel Sektör ve kamu uygulamalarında e-imza ile gerçekleştirilebilen işlemler bireylerin zamandan tasarruf etmesine olanak sağlar.

E-İmza
Kullanım Alanları

 • E-Devlet Uygulamaları
 • E-ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi)
 • UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 • Kurumlar Arası İletişim Sağlanması (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri)
 • Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi (KEP)
 • MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) kapsamında ticari sicil işlemleri
 • Başvuru İşlemleri (YGS,KPSS, LES,Pasaport vb.)
 • MERNİS ( Kimlik Numarası ) işlemleri
 • EKAP ( Elektronik Kamu Alımları Platformu ) işlemleri
 • e-Reçete Projesi & e-Nabız & TİTCK Projesi ( Sağlık Bakanlığı ) işlemleri
 • e-Haciz Projesi ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) işlemleri
 • e-OKUL ( Milli Eğitim Bakanlığı) işlemleri
 • POLNET (Polis Bilgisayar Ağı) işlemleri
 • DMO (Elektronik satış uygulaması) işlemleri
 • GİMOP (Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi) işlemleri
 • TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) işlemleri
 • TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
 • TPE ( Türk Patent Enstitüsü) işlemleri
 • RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) işlemleri
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde,
 • Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
 • ÜTS (Ürün Takip Sistemi) işlemlerinde
 • Marka patent başvuruları,
 • Bilirkişi başvuruları
 • Uzlaştırmacı başvuruları
 • İhracat destek ödemesi başvuruları
 • Yabancıların çalışma izinleri başvuruları
 • Yetkilendirilmiş yükümlü başvuruları
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • İhalelere katılım,

E-İmza
Nasıl Alınır?

E-İmza başvurusu gerçekleştirmek için online başvuru formu doldurulmalıdır.

1,2 veya 3 yıllık E-İmza paketlerinden tercih edilen paket, kimlik kontrolü ve kurulum işlemleri için tercih edilen seçenek belirtilir.

Kredi kartı veya havale yöntemi ile satın alınan e-imza paketinin ödemesi gerçekleştirilir.

E-İmza'nızı hemen satın alın, işinizi kolaylaştırın.

Şimdi Satın Al

E-İmza Yenileme
İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

E-İmza yenileme işlemi için online yenileme formu doldurulması gerekmektedir.

Satın alınmak istenen E-İmza yenileme paketi belirlenir ve ödemesi gerçekleştirilir.

Online başvuru ve ödeme aşamalarının tamamlanmasının ardından elektronik imza yenileme işleminin tamamlanması için E-İmza (token) bilgisayara takılı konumdayken 0850 321 85 55 numaralı telefondan E-GÜVEN teknik destek ekibi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

E-İmza'nı Yenile

E-İmza'mı Neden
E-GÜVEN'den Almalıyım?

İLK OLMANIN BİLGİ
VE TECRÜBESİ
 • Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı
 • Türkiyenin ilk ve lider Mobil İmza Hizmet Sağlayıcısı
 • Türkiye’nin en çok Nitelikli Elektronik Sertifika üreten Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı
SINIR TANIMAYAN HİZMET
ANLAYIŞI
 • Türkiye’nin her ilinde Adreste Kimlik Kontrolü ve Kurulum Hizmeti
 • Ücretsiz Teknik Destek
ÜSTÜN TEKNOLOJİ
VE GÜVENLİK
 • Nitelikli Elektronik Sertifika üzerinde oluşturulan E-İmza yapısı
 • Tek tıkla Sertifika yenileme hızı
Özel Durum Fiyatları

Kurulum ve eğitim sürecini E-GÜVEN ofisinde talep etmeniz durumunda;

40₺ + KDV

Akıllı çubuğun kullanılamaz duruma gelmesi veya bloke olması durumunda;

Akıllı Çubuk 95₺ + KDV
Sertifika 85₺ + KDV

Akıllı çubuktan imza oluşturma verisinin silinmesi durumunda;

Sertifika 85₺ + KDV
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.