Loading...
Online Başvuru

İmzala Gönder

Hemen İndir

İmzala Gönder
Nedir?

İmzala Gönder web uygulaması ile çalışan İmzala Gönder Mobil uygulaması, imza gerektiren dokümanların kontrol, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılarak elektronik ve mobil imza ile imzalanmasını ve başka sistemlere aktarılmasını sağlayan bir uygulamadır. Her türlü dokümanın paylaşılmasına ve İmzalanmasına imkan sağlayan İmzala Gönder, konfigüre edilebilir akışları ile imza süreçlerini hızlandırır.

Detaylı bilgi için: imzalagonder.com

İmzala Gönder
Nasıl Kullanılır?

Mobil uygulaması da mevcut olan İmzala Gönder, Play Store ve App Store üzerinden indirilerek kullanılabilmektedir.  İmzala Gönder mobil uygulamasının kullanılabilmesi  için İmzala Gönder kullanıcısı olan kurum çalışanına kullanıcı adı ve şifre tanımlaması gerçekleştirmelidir. Kullanıcı akıllı telefonuna indirdiği İmzala Gönder uygulamasını ilgili kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak kullanabilmektedir. İmzala Gönder mobil uygulama versiyonunda imzalama ve onaylama işlemi gerçekleştirilebilir fakat imza süreci başlatılamamaktadır. İmza süreci işlemleri için web uygulaması kullanılmalıdır. 

1

Kullanıcı kurum adına hesap açılır.

2

Kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır.

3

Masaüstü uygulaması ya da mobil uygulama üzerinden imzalama işlemi gerçekleştirilebilir.

4

İmza süreci web uygulamasından başlatılır.

İmzala Gönder'in
Birçok Özelliği ile
İşinizi Kolaylaştırın

İmzala Gönder’in mobil uygulama ve web tabanlı erişim özelliği ile zaman ve  mekandan bağımsız olarak imzalama işlemi gerçekleştirebilme.

Sistem üzerinden kullanıcılara tanımlanmış, imza bekleyen dokümanlar için kullanıcılara SMS ve e-posta yoluyla uyarı gönderebilme.

Çok sayıda imza süreci ve her imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlayabilme.

İmza sürecinin tamamlanmasının  ardından dökümanı hedef sisteme otomatik olarak aktarabilme.

Dokümanı geri çekebilme.

Sisteme mobil imza ile de giriş yapabilme.

Türkçe ve İngilizce dil desteği.

Doküman formatından bağımsız imzalama yapabilme.

Arşiv raporu özelliği ile imza sürecinin hangi aşamada ve hangi imza yetkilisinde olduğu takip edebilme.

İmzala Gönderi İndirin
İşinizi Kolaylaştırın

Mobil cihazınıza uyumlu platforma ait butona tıklayarak uygulamayı indirebilirsiniz.

İmzala Gönder hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki adreslerden E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.