Loading...
Online Başvuru

İmzala Gönder

Hemen Teklif Al

İmzala Gönder
Nedir?

İmzala Gönder, imza gerektiren dökümanların kontrol, onay ve imza yetkilileri arasında otomatik olarak dolaştırılarak elektronik veya mobil imza ile imzalanmasını ve başka sistemlere aktarılmasını sağlayan bir web uygulamasıdır.

Detaylı bilgi için: imzalagonder.com

İmzala Gönder'in
Faydaları

 • Yıllık operasyonel maliyetlerde %75 azalma (tasarruf).
 • Kağıt, mürekkep,postalama ve kurye maliyetlerinde azalma.
 • Kağıt ortamındaki dökümanları tarama,depolama,arşivleme sorunlarına kalıcı çözüm.
 • İmza süreçlerine hız ve güvenlik kazandırma.
 • Zaman ve mekandan bağımsız mobil çözüm sağlama.
 • Kolay yönetilebilen imza süreçleri.
 • İmzacılar arası sıralı onay yapısı.
 • İmzacı ve imzalanan dökümana bağlanmış uyarı sistemi.
 • E-imza ve mobil imza sağlanan hukuki geçerlilik.
 • Kuruma özel çözümler sunabilme.
 • Kurum içi süreçlerde hız ve güvenlik.
 • Tek bir çözüm aracılığıyla çoklu iletişim sağlayabilme.
 • Doküman formatından bağımsız imzalama gerçekleştirebilme.

İmza Gönder'in
Birçok Özelliğinden Faydalanın

İmzala Gönder web tabanlı erişim özelliği ile mekandan bağımsız olarak işlem yapabilme.

Tarafınıza tanımlanmış imza bekleyen doküman olması halinde  SMS ve e-posta yoluyla uyarı gönderebilme.

Çok sayıda imza süreci ve her imza süreci için farklı kontrol, onay ve imza yetkilileri tanımlayabilme.

İmza sürecinin tamamlanmasının  ardından dökümanı hedef sisteme otomatik olarak aktarabilme.

Dokümanı geri çekebilme.

Sisteme mobil imza ile de giriş yapabilme.

Türkçe ve İngilizce dil desteği.

Doküman formatından bağımsız imzalama yapabilme.

Arşiv raporu özelliği ile imza sürecinin hangi aşamada ve hangi imza yetkilisinde olduğu takip edebilme.

İmzala Gönder ile
Tasarruf Edin

İmza gerektiren her türlü dokümanlarınızda İmzala Gönder ile maliyetlerinizi azaltın.

Hemen Teklif Al

İmzala Gönderin
Kullanım Alanları

Banka ve ödeme talimatları.

İzin, çalışan, sigorta, satın alma vb. formlar.

Teklif, sözleşme ve satış kontratları.

Bayi ağı iletişim ve sipariş süreçleri.

Yönetim kurulu kararları.

İnsan kaynakları süreçleri.

Kurum içi iletişim.

Proje yönetim dokümanları.

İş planları ve raporlar.

Denetim ve finansal kontrol süreçleri.

Hesap mutabakatları.

Kurum içerisinde ve iş ortakları ile imzalanacak ıslak imza gerektiren tüm dökümanların imzalanarak gönderilmesinde kullanılabilir.

İmzala Gönder
Kullanım Modeli ve Seçenekleri

İmzala Gönder kurumlara tercih ettikleri kullanım modeline göre 2 farklı seçenek sunmaktadır.

Kiralama Modeli

1

Kullanıcı kurum adına İmzala Gönder ‘de hesap açılır.

2

Kurumun İmzala Gönder’i kullanmasını istediği kişi sayısı kadar kullanıcı sisteme dahil edilir.

3

Kullanıcı sayısına göre oluşan bedel kuruma kiralama bedeli olarak fatura edilir.

4

İmzala Gönder sistemine erişim için herhangi bir merkezi donanıma gerek yoktur. Kullanıcılar mevcut bilgisayarlarını kullanarak sisteme erişebilirler.

Lokal Kurulum Bedeli

Kullanıcı kurumlar; İmzala Gönder'i kendi sunucularında barındırırlar.

İmzala Gönder hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki adreslerden E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.