Loading...
Online Başvuru

Tasdix Nedir?

Tasdix bilgisayar ortamındaki dökümanların elektronik olarak damgalandığı zamanı ve o tarihten sonra üzerinde hiçbir değişiklik gerçekleştirilmediğini gösteren bir zaman damgası uygulamasıdır. Günümüzde 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde Tasdix’in gerçekleştirdiği damgalama işlemi yasal merciler tarafından kabul gören bir işlem haline gelmiştir.

Detaylı bilgi için: www.tasdix.com

Tasdix
Nasıl Kullanılır?

Tasdix’i kullanmak için öncelikle Tasdix.com’a üye olunmalıdır. Üyelik işleminin ardından ücretsiz Tasdix Masaüstü Programını bilgisayarınıza indirmelisiniz. Programı indirdiğinizde hattınıza tanımlanan ücretsiz kontörünüz ile ilk Tasdix’leme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Tasdix’lemeye devam etmek için ihtiyacınıza uygun olan kontör paketini seçerek boyut ve formattan bağımsız tüm dokümanlarınızı Tasdix’lemeye devam edebilirsiniz.

1

Tasdix'i kullanmak için öncelikle tasdix.com'a üye olmanız gerekmektedir.

2

Üyelik işleminin ardından ücretsiz Tasdix Masaüstü Programını bilgisayarınıza indirmelisiniz.

3

Hattınıza tanımlanan ücretsiz kontörünüz ile ilk Tasdix'leme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Tasdix'in Faydaları

Eserlerinizi herhangi bir kuruma başvurmanıza ihtiyaç olmadan dijital ortamda güvence altına alır.

Klasik yöntemlere göre düşük maliyetlidir. Zaman ve paradan tasarruf sağlar.

Tasdix ile dökümalardaki bilgileri 3.  kişilerle paylaşılmasına gerekliliğini ortadan kaldırır.

Zaman ve mekandan bağımsız olarak Tasdix’leme işlemi gerçekleştirebilir.

Tasdix eserlerin özgünlüğünü korur.

Tasdix eserlerin, eser sahibinin elinde bulunduğu tarihi kanıtlaması ile dokümanları izinsiz kullanıma karşı korur.

Tasdix'in
Özellikleri

Boyut ve formattan bağımsız olma.

Zaman damgası özelliği ile elektronik verinin zaman tespitini gerçekleştirebilme.

Yasalara uygunluk.

Delil niteliği.

Mobil İmzalı Tasdix’leme işlemi gerçekleştirebilme.

Tasdix Kullanım Alanları

Kurumlarına  özgü dökümanları güvence altına almak isteyen şirketler.

Tasarımcılar (grafik, endüstri ürünleri, moda tasarımcıları, mimarlar).

Hukuk ve tercümanlık büroları, reklam ajansları, yayınevleri, mali müşavirlik büroları, meslek birlikleri, avukatlar.

Yazılım ve tasarım firmaları.

Özgün içerik üretenler.

Audiovisual üretim yapanlar( CD, video, oyun üreticileri, klip, reklam, trailer vb. üretim yapanlar).

Blog ve web site sahipleri.

Fotoğrafçılar.

Bilim adamları ve araştırmacılar.

Doktorlar ve sağlık kuruluşları.

Yazarlar (makale, edebi eser, senaryo, şiir).

Müzisyenler (besteciler, şarkı sözü yazarları, reklam ve film müziği bestecileri DJ’ler).

Planlar & Ücretler

İhtiyacınıza en uygun planı seçin.

Her Tasdix'leme işlemi 1 kontördür. Tasdix'e üye olduğunuzda hesabınıza 1 kontör yüklenir. 5, 10, 100 veya 500 kontörlük paketleri kredi kartı veya banka havalesi ile satın alabilirsiniz. Mobil Ödeme seçeneği ile 2 veya 4 kontörlük paketleri tercih edebilirsiniz.

Mobil imzanızla Tasdix'leme işlemi yaparken cep telefonunuza gelecek mesajların SMS bedeli kontör fiyatının içindedir. Ancak imzalamayı tamamlamak için göndereceğiniz SMS'in bedelini operatörünüz size yansıtacaktır. Mobil Ödeme işlemlerinde ödeme onayı için kullanacağınız kısa mesaj, 1 standart SMS bedeli olarak ücretlendirilmektedir.

Tasdix hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki adreslerden E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.