Loading...
Online Başvuru

Borusan EnBW
Güvenlik Sertifikaları

  • Barış Kökçam
  • Borusan EnBW Enerji Bilgi Teknolojileri Müdürü

Barış Kökçam

Borusan EnBW Enerji Bilgi Teknolojileri Müdürü

Gelişen teknolojileri takip eden ve kurumsallaşmaya önem veren şirketler, bilgi güvenliğine yatırım yapıyor. Bilgi güvenliğinin son derece önemli olduğu enerji sektörü de bu kapsamdaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve uyguluyor. Son olarak, elektrik piyasasının öncü kuruluşlarından biri olan Borusan EnBW Enerji, E-GÜVEN’in sunduğu güvenlik çözümleriyle şirket bilgilerinin paylaşılmasına yönelik önemli bir adım attı.

Proje kapsamında;

Borusan EnBW Enerji’nin tüm çalışanların e-posta hesaplarına PKI (Public Key Infrastructure - Açık Anahtar Altyapısı) teknolojisine dayanan güvenlik sertifikaları kuruldu.

Bu güvenlik sertifikalarıyla şirket içerisinde e-postalar imzalı ve gerektiğinde şifreli olarak paylaşılmaya başlandı.

İmzalı veya şifreli e-postalar son kullanıcıya iletilene kadar bir güvenlik kanalında, dışarıdan hiçbir şekilde müdahale edilemez şekilde muhafaza ediliyor oldu.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun: Bilgi güvenliği bilgi paylaşımının artık hemen hemen tamamen elektronikleştiği günümüzde son derece kritik bir hale geldi. Özellikle firmaların en değerli varlığı olan bilginin korunması da artık profesyonel bir yaklaşım getirmekte. Borusan EnBW Enerji bu konudaki farkındalığını da ortaya koyarak çok önemli bir adim attı ve elektronik ortamda paylaşılan verileri en üst düzeyde güvenlik sağlayan PKI (açık anahtar altyapısı) teknolojisini seçti. E-GÜVEN’in yeni yapılandırmış olduğu “yönetilen açık anahtar altyapısı" hizmeti kurumlara elektronik posta veya sistem kaynaklarına erişim gibi yüksek güvenlik gerektiren uygulamalarda çok hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyor.”

Borusan EnBW Enerji Bilgi Teknolojileri Müdürü Barış Kökçam: “Verilen yatırım kararlarını desteklemesi ve rekabet avantajı yaratması açısından her türlü bilgi, enerji sektöründe stratejik önem taşıyor. Dolayısıyla bilgi güvenliğinin sağlanması için ileri düzey çözümlerin hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkıyor. Biz de sektörün önemli kuruluşlarından biri olarak bilgi güvenliği konusuna ciddi yatırım yapıyoruz.

 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.