Loading...
Online Başvuru

Kök Sertifikalar

SERTİFİKALAR
5. KÖK YAPISI
ÖZET DEĞER
E-Güven Kök - S7 Şimdi İndir

E-GÜVEN Kök Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı- S7

a14aa6de9464a1932f10ecb 40d20ef47e38b9509

E-güven NES - S7 Şimdi İndir

E-GÜVEN Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - S7

e00025b3b063d2a8db6d7b 042acbfc067175fe66

TNB NES - S7 Şimdi İndir

TNB NES Hizmet Sağlayıcısı - S7

3e8f6c40f665df73f98d22ff6e 595374fa0dce39

SERTİFİKALAR
4. KÖK YAPISI
ÖZET DEĞER
E-Güven KÖK-S6 Şimdi İndir

E-GÜVEN Kök Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı- S6

d0455defcd2e252fcf2a8423d0 001f11d0b5fd58

E-Güven NES- S6 Şimdi İndir

E-GÜVEN Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı - S6

a8b4842b4206456b3a9e9d5 da0db7431d23776e6

TNB NES - S6

TNB NES Hizmet Sağlayıcısı - S6

5d f2 10 9e bf 44 b8 68 d0 b5 51 c8 dc b0 ab 06 f4 e4 9d 08

SERTİFİKALAR
3. KÖK YAPISI
SHA-1 ÖZET DEĞERİ

e-Güven Kök Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı S3

6d c5 e5 62 a9 fd 64 d4 bb 2f 63 1c cd 04 1e 9a a6 ff 60 f1

SERTİFİKALAR
2. KÖK YAPISI
SHA-1 ÖZET DEĞERİ

E-GÜVEN Kök Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı S2

e0 98 ec f3 55 c1 99 53 27 4d 84 77 2a 1c ec 96 dc 33 56 ca

e-Güven Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı S2

53 f4 f9 c1 c7 29 57 75 19 8e f2 b7 79 82 c7 69 71 93 6d 73

Turkcell Mobil NES Hizmet Sağlayıcısı S2

c0 5c 7c f0 d9 04 95 c2 f5 7d 44 37 4b 08 22 2e 5d 41 d4 17

Türk Telekom (Avea) Mobil NES Hizmet Sağlayıcısı S2

‎c6 f7 c8 60 19 70 2e fd d9 49 f3 aa 83 2f 97 3a 1a 35 f2 cb

E-GÜVEN Class 3 S2

OCSP Setifikası

Zaman Damgası Sertifikası

Zaman Damgası Sertifikası - 2

TNB NES
Hizmet Sağlayıcısı
S2
Şimdi İndir

TNB NES Hizmet Sağlayıcısı S2

4c 4d fe 19 0d e9 8f 4f 13 cc ee 80 16 8d 49 39 8f 04 85 1d

SERTİFİKALAR
KÖK YAPISI
SHA-1 ÖZET DEĞERİ
E-Güven KÖK Şimdi İndir

E-GÜVEN Kök Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

dd e1 d2 a9 01 80 2e 1d 87 5e 84 b3 80 7e 4b b1 fd 99 41 34

E-Güven
Nitelikli Kök
Şimdir İndir

e-Güven Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

fc 65 32 a2 7f 3a cd 95 5c 92 96 49 32 70 b6 9b 10 d2 e8 e2

Turkcell Mobil crt Şimdi İndir

Turkcell Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

e7 bb c3 06 93 b8 96 4a c3 fd 44 b6 48 ef f7 cf d8 39 af 3f

Türk Telekom Mobil crt Şimdi İndir

Türk Telekom (Avea) Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı

0a d8 93 19 86 38 a2 51 19 5b 47 78 a8 ff f0 b8 cb e4 65 59

class3-crt Şimdi İndir

e-Güven Primary Class3 Kök Sertifika

b7 ee e8 63 82 38 d5 09 75 10 58 12 3c 6e 61 c2 d0 4d 8b 17

OCSP Sertifikası

Zaman Damgası Sertifikaları

Tüm Kök Sertifikalar Şimdi İndir

Tüm Kök Sertifikalar

SERTİFİKALAR
ARŞİV
SHA-1 ÖZET DEĞERİ

e-Güven Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (pasif)

f7 39 4d 51 78 bd be 94 d3 4e 6d e4 94 47 fc cd c1 b6 24 dd

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.