Loading...
Online Başvuru

Müşteri Görüşleri

Set Group Holding A.Ş. Sistem Direktörü Bora Bilgin: 
"E-imza kullanımının süreçlerin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması sayesinde zaman ve işgücü anlamında büyük kazanım sağladığını düşünüyoruz. Aynı zamanda klasik ıslak imza kullanımından daha güvenli bir uygulama yöntemi olduğuna da inanıyoruz. 5070 sayılı yasa ile resmiyet kazanmış olan e-imza kullanımı, firma bünyesindeki iş akışlarımızın hızını ve güvenliğini artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. E-imzanın yatırım bedeli ise kazandırdıklarının yanında önemsiz sayılabilecek kadar küçük kalıyor. Sürdürülebilir çevre politikaları açısından sektöründe önderlik yapan Italcementi Group bünyesinde, doğal kaynakların en ekonomik şekilde değerlendirilmesine büyük önem gösteriyoruz. Bu nedenle kağıt kullanımını azaltma imkanı sağlayan tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. E-imza uygulamasına, bu konuda hizmet veren firmalar arasında en yetkin ve deneyimlisi olduğunu düşündüğümüz E-GÜVEN aracılığıyla geçmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz." 

Adobe Systems Akdeniz Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Evren Arın: 
"Ülkemizde emeğin korunmasının eser sahipleri için çetin bir konu olduğunu ve özellikle bireysel üreticilerin bu konuda daha fazla mağduriyet yaşadığını biliyoruz. Adobe Acrobat ile E-GÜVEN e-imza hizmetlerini bir araya getirerek, kreatif profesyonellerin eserlerini kolayca ve güvenle paylaşabilmelerini sağlayan bir çözüm sunmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğini aynı zamanda ülkemizde e-imza kullanımının yaygınlaşmasında bir dönüm noktası olarak da görüyoruz. Mevcut e-imza uygulamaları genellikle projeye özel geliştirilip kapalı formatlar ile çalışırken, bizim sunduğumuz çözüm Adobe Acrobat ile ISO PDF doküman formatının gücünden, kullanım kolaylığından ve evrensel yaygınlığından destek alıyor." E-GÜVEN ve Adobe Systems arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, Adobe Acrobat ile  E-GÜVEN sertifika ve zaman damgası hizmetleri, özel fırsatlar eşliğinde sunuluyor.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Dinçşahin: 
"Günümüzde elektronik iş yapma ortamı hızla yaygınlaşıyor. E-imza da bunun bir uzantısı. Zaman tasarrufu ve bürokrasinin azaltılması açısından büyük avantaj sağlayan bu sistem, devletin değişik kademelerinde kullanılmaya başlandı. Aynı sistem Avrupa Birliği ülkelerinde ise birkaç yıldır uygulanıyordu. Uygulama, şimdi kanat ülkelerde de hayata geçirildi. Yeni sistem işlemlere hız kazandırdığı gibi uluslararası denetimi de kolaylaştırıyor. Bu da taşımacılar açısından iş süreçlerinin daha verimli hale geleceğini gösteriyor. Üyelerimizin yeni oluşmakta olan uluslararası sisteme uyum sağlamalarına yardımcı olmak istiyoruz. Ayrıca onların zaman ve para kaybı yaşamalarını önlemeyi de hedefliyoruz. Bu nedenle e-imza konusunda yetkin bir kuruluş olan 
E-GÜVEN ile işbirliğine gittik."

Philip Morris Finans, Bilgi Sistemleri ve İdari İşler Direktörü Taner Kerman:
"E-GÜVEN firması, Türkiye'nin önde gelen bankaları ve şirketimizin işbirliği sonucu hayata geçirilen, elektronik imza uygulaması Türkiye'de alanında bir ilk oldu. "Kağıtsız muhasebe" çalışmalarımızın ilk adımını oluşturan elektronik imza, iş süreçlerimizde hız, güvenlik ve verimliliği arttırırken imza yetkililerinin ofise bağımlı olma kısıtını da ortadan kaldırdı.”

 

ÜNİPA A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ali Bayraktar:
"Ülkemizde otuzdan fazla üniversiteye hizmet vermekte olan şirketimiz, son derece etkili iş ortaklarına ve referanslara sahip olan, elektronik sertifika altyapısı güçlü, zengin donanım ve yazılım çözümleri sunan 
E-GÜVEN ile elektronik imza konusunda işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği neticesinde üniversite vizyonumuza paralel olarak sayısal kampus ile e-kart ve elektronik ve mobil elektronik imza uygulamaları hayata geçecektir." 

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği (BUGÜMDER) Başkan Vekili Suat Yücelen:
"E-imza uygulaması, hukuki ve mali açılardan ağır sorumluluk getiren bir görevin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Bu nedenle Gümrük Müşavirleri için e-imza büyük önem taşıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu e-devlet dönüşüm sürecine paralel olarak başlatılan bu projenin, gümrük işlemlerinin verimliliğini artıracağına inanıyoruz."

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
 • ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi ("Şirket) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  1. a) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin yetkili kişi ve kurumlar tarafında yapılan bilgi ve belge taleplerinin yanıtlandırılması veya kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi)

   

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; 
  • Şirketimizden talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin sizlere sunulması;
  • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi

   

  1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerin yanıtlandırılması ve taleplerinize yönelik gerekli süreçlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
  • Sunduğumuz ürünlere dair teknik altyapının idaresi ve güvenliğinin sağlanması
  • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesi; talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi;
  • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, bu kapsamda Şirket içi iş stratejilerinin planlanması;
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile Şirketimizin hukuksak ve ekonomik güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi;
  • İleti alıcılarının tacir ve esnaf statüsünde olan kurumların çalışanları ya da temsilcileri olması halinde kurumsal ürün ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi
  1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Tüketici uyuşmazlıkları, davalar veya benzer uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması;

   

  1. Açık rızanızın varlığı halinde ise,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
  • Kimlik doğrulama süreçlerinizin uzaktan kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde kanuni yükümlülüklerimiz gereği biyometrik kişisel verilerinizin kimlik teyidi için işlenmesi.
  1. b) Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, sunduğumuz ürün ve yazılımlar, şirketimize ait web siteleri ve bu web siteleri üzerindeki elektronik formlar, çağrı merkezleri ve e-mail üzerinden elektronik ortamda ve matbu formlar, resmi kimlikler ve sözleşmeler üzerinden fiziki ortamda toplanmaktadır.  Nitelikli elektronik sertifikanızın çipli kimlik kartınıza yüklenmesini talep etmeniz halinde kişisel verileriniz kimlik kartınızda bulunan yonga üzerinden de toplanabilecektir.

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında; Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçları gerçekleştirilmesi doğrultusunda; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine; sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlara, ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz hukuki ve mali danışmanlara ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara ve açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalıştığımız iş ortaklarına Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

  1. d) İlgili Kişilerin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.