Loading...
Online Başvuru

Satış Ofisleri

Elektronik imza alımlarınızı satış ofislerimizden de gerçekleştirebilirsiniz.

GENEL MÜDÜRLÜK

Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi
No:18 Kat:5 34742 Kozyatağı İstanbul

E-GÜVEN ANKARA ŞUBESİ

Ankara Dünya Ticaret Merkezi Tahran Caddesi No:30
Ofis:1004 Kavaklıdere Çankaya Ankara

İstanbul Avrupa

E-GÜVEN Avrupa Yakası Başvuru Merkezi - Türkiye Bilişim Vakfı Binası

Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok.No:3 Kat:4 34560 Karaköy İstanbul

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Ata 4 Plaza (Ata Çarşı) Kat:4 Ofis No:64 Ataşehir / İSTANBUL

İstanbul Anadolu

EB Bilişim ve Elektronik Dönüşüm Hiz. Ltd. Şti.

Bulgurlu Mah. İzzettin Bey Cad. Detay Sokak Ekşilioğlu Mehmet Sitesi  C Blok D:5

Üsküdar/İstanbul 

İstanbul Avrupa

İstanbul Avrupa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Mecidiyeköy Yolu Caddesi Elbir İş Merkezi No:6 K:5 Mecidiyeköy İstanbul 

Ankara

Ankara İmza Bilişim Danışmanlık

Üniversiteler Mah. 1596 Cadde Safir 6/C No:11/B4 Beytepe 06800 Çankaya Ankara

Ankara

Ankara E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayraktar Mah. Zülfikar Sok. İlbaşı Apt. No:13A Çankaya Ankara

Antalya

Antalya E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayındır Mah. 322. Sok. No:59 

Muratpaşa/ ANTALYA (Valilik Arkası)

Bursa

Bursa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Karaman Mahallesi Akasya Sokak No:11/A 

Nilüfer/Bursa

İzmir

İzmir E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İmbatlı Mah. 1825 Sok. No:3/B  Karşıyaka İzmir

Tekirdağ

Tekirdağ E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Omurtak Cad. Sezer İş Merkezi Kat:1 No:18 Çorlu Tekirdağ

Gaziantep

Gaziantep E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A Blok Kat:1 Da:111 Şahinbey /GAZİANTEP

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.