Loading...
Online Başvuru

Satış Ofisleri

Elektronik imza alımlarınızı satış ofislerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ata 4 Plaza (Ata Çarşı) Kat: 4 Ofis No: 64 Ataşehir / İstanbul

 

İstanbul Avrupa

İstanbul Avrupa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Mecidiyeköy Yolu Caddesi Elbir İş Merkezi No: 6 K: 5 Mecidiyeköy / İstanbul 

 

Ankara

Ankara E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayraktar Mah. Zülfikar Sok. İlbaşı Apt. No:13A Çankaya / Ankara

Antalya

Antalya E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayındır Mah. 336. Sok. No:28/B Muratpaşa / Antalya

Balıkesir

Balıkesir E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Gazicelal Mah. Akçay Cad. No:52 / 1A

Edremit / Balıkesir

Bursa

Bursa Digital Dönüşüm Hizmetleri ve Siber Teknoloji Bilişim Sis.

Sakarya Mah. Kıbrıs şehitleri Cad. No:18/A Osmangazi / Bursa

Bursa

Bursa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Demirtaşpaşa Mah. 1.Petek Sok. Hacı Salihoğlu İş Hanı No:1 Kat:1 Da:13 Osmangazi/BURSA

Diyarbakır

Diyarbakır E-Bilisimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Ekinciler Caddesi Amid Pasajı No:4 Yenişehir, Diyarbakır

İzmir

İzmir E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İmbatlı Mah. 1825 Sok. No:3/B Karşıyaka / İzmir

Gaziantep

Gaziantep E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. Kıbrıs Cad. Ender İş Mer. Kat:2 No:14 Şehitkamil / Gaziantep

Tekirdağ

Tekirdağ E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Omurtak Cad. Sezer İş Merkezi Kat:1 No:18 Çorlu / Tekirdağ

Hatay

Hatay E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Cebrail Mahallesi 5. Bahçeli Sokak Girne Apartmanı No:5/3 Antakya / Hatay

Mersin

Mersin E-Bilisimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İstiklal caddesi Ari işhanı No:1/8 Akdeniz / Mersin

İstanbul

Cario Bilişim Teknolojileri

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 12 No:2115 Şişli/İSTANBUL

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No:2280 Şişli/İSTANBUL

İstanbul

TR Dijital Bilişim Teknolojileri

H.Rıfat Paşa Mah.. Perpa Tic. Merkezi B Blok Kat 13 No 2282  Şişli /İstanbul 

ADANA

E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Kayabağları Mah. Turhan cemal Beriker Bulv. Fazilet Ertem İşhanı Kat:2/13 Seyhan-ADANA

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
 • ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.

  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi ("Şirket) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

  1. a) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz ile kuracağınız ilişkiye uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin yetkili kişi ve kurumlar tarafında yapılan bilgi ve belge taleplerinin yanıtlandırılması veya kimlik doğrulama süreçlerinin yürütülmesi)

   

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; 
  • Şirketimizden talep etmiş olduğunuz ürün ya da hizmetlerin sizlere sunulması;
  • Ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi

   

  1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerin yanıtlandırılması ve taleplerinize yönelik gerekli süreçlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;
  • Sunduğumuz ürünlere dair teknik altyapının idaresi ve güvenliğinin sağlanması
  • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası;
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına ilişkin süreçlerin gerçekleştirilmesi; talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi;
  • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, bu kapsamda Şirket içi iş stratejilerinin planlanması;
  • Ürün ve hizmetlerimiz ile Şirketimizin hukuksak ve ekonomik güvenliğine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi;
  • İleti alıcılarının tacir ve esnaf statüsünde olan kurumların çalışanları ya da temsilcileri olması halinde kurumsal ürün ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi
  1. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Tüketici uyuşmazlıkları, davalar veya benzer uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve Şirketimizin hak ve menfaatlerinin korunması;

   

  1. Açık rızanızın varlığı halinde ise,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderilmesi;
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
  • Kimlik doğrulama süreçlerinizin uzaktan kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde kanuni yükümlülüklerimiz gereği biyometrik kişisel verilerinizin kimlik teyidi için işlenmesi.
  1. b) Kişisel Verileriniz Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, sunduğumuz ürün ve yazılımlar, şirketimize ait web siteleri ve bu web siteleri üzerindeki elektronik formlar, çağrı merkezleri ve e-mail üzerinden elektronik ortamda ve matbu formlar, resmi kimlikler ve sözleşmeler üzerinden fiziki ortamda toplanmaktadır.

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında; Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçları gerçekleştirilmesi doğrultusunda; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel hukuk tüzel kişilerine; sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlara, ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz hukuki ve mali danışmanlara ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara ve açık rızanız bulunması halinde, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla çalıştığımız iş ortaklarına Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

  1. d) İlgili Kişilerin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

  Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.