Loading...
Online Başvuru

Satış Ofisleri

Elektronik imza alımlarınızı satış ofislerimizden gerçekleştirebilirsiniz.

İstanbul Anadolu

İstanbul Anadolu E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı Ata 4 Plaza (Ata Çarşı) Kat:4 Ofis No:64 Ataşehir / İstanbul

İstanbul Avrupa

İstanbul Avrupa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Mecidiyeköy Yolu Caddesi Elbir İş Merkezi No:6 K:5 Mecidiyeköy / İstanbul 

Ankara

Ankara E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayraktar Mah. Zülfikar Sok. İlbaşı Apt. No:13A Çankaya / Ankara

Antalya

Antalya E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Bayındır Mah. 336. Sok. No:28/B Muratpaşa / Antalya

Balıkesir

Balıkesir E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Gazicelal Mah. Akçay Cad. No:52 / 1A

Edremit / Balıkesir

Bursa

Bursa Digital Dönüşüm Hizmetleri ve Siber Teknoloji Bilişim Sis.

Sakarya Mah. Kıbrıs şehitleri Cad. No:18/A Osmangazi / Bursa

Bursa

Bursa E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Demirtaşpaşa Mah. 1.Petek Sok. Hacı Salihoğlu İş Hanı No:1 Kat:1 Da:13 Osmangazi/BURSA

Diyarbakır

Diyarbakır E-Bilisimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Ekinciler Caddesi Amid Pasajı No:4 Yenişehir, Diyarbakır

İzmir

İzmir E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İmbatlı Mah. 1825 Sok. No:3/B Karşıyaka / İzmir

Gaziantep

Gaziantep E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İncilipınar Mah. Gazi Muhtar Paşa Bulv. Kıbrıs Cad. Ender İş Mer. Kat:2 No:14 Şehitkamil / Gaziantep

Konya

Konya E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

Şeker Mah Kerbela Sok Avrukon Plaza No:2/206 Selçuklu/Konya

Tekirdağ

Tekirdağ E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Omurtak Cad. Sezer İş Merkezi Kat:1 No:18 Çorlu / Tekirdağ

Hatay

Hatay E-Bilişimtech Sistem Teknolojileri ve Hizmetleri

Cebrail Mahallesi 5. Bahçeli Sokak Girne Apartmanı No:5/3 Antakya / Hatay

Mersin

Mersin E-Bilisimtech Sistem Teknolojileri & Hizmetleri

İstiklal caddesi Ari işhanı No:1/8 Akdeniz / Mersin

İstanbul

Cario Bilişim Teknolojileri

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 12 No:2115 Şişli/İSTANBUL

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 13 No:2280 Şişli/İSTANBUL

İstanbul

TR Dijital Bilişim Teknolojileri

H.Rıfat Paşa Mah.. Perpa Tic. Merkezi B Blok Kat 13 No 2282  Şişli /İstanbul 

ANKARA

ERC SOFT Bilgi Teknolojileri - Eimzacı

Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı 99/95 OFİM İş ve Finans Merkezi Yenimahalle ANKARA / TÜRKİYE 

ANKARA

ERC SOFT Bilgi Teknolojileri (1) -Eİmzacı

Hacı Bayram Mahallesi Rüzgarlı Cad. 14/259 Eser İş Merkezi ULUS -Ankara / TÜRKİYE       

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.