Loading...
Online Başvuru

Jet Onay Nedir?

Jet Onay, IOS ve Android işletim sistemleri ile çalışan, mobil cihazlarda kayıtlı ya da e-posta ekinde bulunan dokümanların mobil imza ile imzalanmasını, imzalı dokümanın uygulama içerisinden doğrulanmasını ve e-posta ile paylaşılmasını sağlayan bir mobil uygulamadır.

Jet Onay Uygulaması
Nasıl Kullanılır?

Jet Onay uygulaması Play Store ve App Store üzerinden akıllı telefonlara indirilerek aktivasyon ve tanımlamaların gerçekleştirilmesinin ardından kullanılabilmektedir. Jet Onay ile imzalama işlemi gerçekleştirilebilmesi için, yetkili operatörlerden (Türk Telekom ve Turkcell) mobil imza hizmeti temin edilmesi gerekmektedir. Mobil imza başvurusu yetkili GSM operatörleri aracılığı ile yapılmaktadır. Uygulama ile güvenli bir şekilde imzalama yapabilmeniz için, yetkili mobil imza aboneliğiniz olan telefon numarasının mobil uygulamaya tanıtılması gerekmektedir. Ayarlar menüsünden gerçekleştirilebilen bu işlem sonrası Jet Onay mobil uygulaması kullanılabilir duruma gelmektedir.

1

Jet Onay uygulamasını Play Store ya da App Store üzerinden indirin.

2

Yetkili operatörlerden (Türk Telekom, Turkcell) mobil imza hizmeti temin edin.

3

Mobil imza aboneliğiniz olan telefon numarasını mobil uygulamaya tanıtın.

Jet Onay Nasıl Çalışır?

1
Dokümanı Seç

E-posta ekindeki dokümanı açabilir, uygulama içinden telefonundaki dokümanı seçebilirsin.

2
İmzala

Mobil imzan ile yasal imzalama yapabilirsin.

3
Gönder

Telefonunda tanımlı e-posta hesabınla gönderebilirsin.

4
Sakla

İmzaladığın ve gönderdiğin dokümanları saklayabilirsin.

5
Doğrula

Elektronik ya da mobil imzalı gelen dokümanı açıp, imza doğrulamasını yapabilirsin.

Jet Onay'ın
Avantajları

Jet Onay zaman ve mekandan bağımsız işlem yapabilme özgürlüğü sağlar.

Uygulama dışına çıkmaya ihtiyaç olmadan işlem tamamlanabilir.

Sık kullanılan doküman, pek çok formattaki doküman imzalanabilir.

Dokümana daha önce atılmış olan e-imza ve mobil imzalar doğrulanabilir.

İmzalanan ve gönderilen dökümanlar uygulama içinde arşivlenebilir.

Jet Onay uygulamasını IOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlara indirilebilmektedir.

Jet Onay hakkında daha detaylı bilgi için: www.jetonay.com

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile saklanan hukuki geçerlilik.

Jet Onay Uygulamasını
Telefonunuza İndirin!

Uygulamayı mobil cihazınıza uyumlu platformdan aylık KDV dahil 18,99 TL ücretle indirebilirsiniz.

Detaylı bilgi ve fiyatlandırma için, www.jetonay.com

Jet Onay hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki adreslerden E-GÜVEN'e ulaşabilirsiniz.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Devam Et

Elektronik İmza Test Uygulamasını İndir!

Elektronik imza ve sistem yazılımınızı test
etmek için uygulamayı hemen indirin.

Hemen İndirin }

Windows 7 ve üzeri işletim sistemi,
.NET Framework 4.0 ve üstü sürümü gerekmektedir.

Aydınlatma Metni
ELEKTRONİK BİLGİ GÜVENLİĞİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Elektronik Bilgi Güvenliği Anonim Şirketi (“"Şirket”) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [www.e-guven.com] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi [www.e-guven.om] adresinde yer alan Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.